Możemy odroczyć termin rozliczenia podatku należnego ze sprzedaży.

Dla sprzedaży niektórych usług (np. budowlane) dopuszczalne jest rozliczenie podatku VAT w innym miesiącu niż wynikający z daty sprzedaży. Także podatek od zakupów możemy rozliczać w następnym miesiącu licząc od daty otrzymania.

Możliwość określenia innego terminu rozliczenia podatku VAT niż wynikający z faktury daje występujący przy księgowaniu parametr: Przesuń termin VAT. Podajemy w nim ilość dni (np. 30), o jaki wolno nam odroczyć termin rozliczenia podatku należnego ze sprzedaży (liczone od daty sprzedaży), a dla zakupów taką ilość dni liczoną od daty otrzymania, tak aby dokument “trafiał” do następnego miesiąca.

Działanie “przesuwnika” jest zachowane przy wszystkich metodach rozliczania podatku VAT.

Przesunięcia terminu VAT dokonujemy w
Księgi – Księgowanie – Dopisz.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.