W polach liczbowych występuje ikona kalkulatora.

Możemy obsługiwać go myszką lub korzystać z klawiszy (najwygodniej z tych z prawej strony klawiatury).

Kasowanie ostatnio wpisanej cyfry wykonujemy klikając na przycisk oznaczony strzałką w lewo lub używając klawisza [Backspace].

Kasowanie całej zawartości osiągamy klikając na przycisk z literą C lub wciskamy na klawiaturze klawisz [C].

W kalkulatorze możemy nie tylko wstukiwać cyfry, ale też prowadzić obliczenia. Kliknięcie na ekranie przycisku ze znakiem =, albo wciśnięcie klawisza = lub klawisza [Enter] wstawi wpisaną lub wyliczoną wartość do pola edycyjnego.

Kalkulator możemy też użyć pomocniczo do obliczeń wcale nie chcąc zmieniać zawartości pola edycyjnego. Należy tylko pamiętać, aby nie naciskać przycisku i klawisza [=] oraz klawisza [Enter]. Do zakończenia obliczenia wystarczający będzie np. przycisk lub klawisz [+].

Aby zamknąć kalkulator bez wprowadzania liczby do pola edycyjnego wystarczy kliknąć poza obszar kalkulatora lub wcisnąć klawisz [Esc].

Kalkulator znajdziemy m.in. w
Księgi – Księgowanie – pole Brutto do zapłaty.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.