Program może automatycznie wstawiać dzień wpisu do księgi podczas księgowania dokumentów.

Po wpisaniu Daty wystawienia dokumentu we wprowadzaniu danych program może automatycznie przyjąć dzień z tej daty. Warunkiem jest aby miesiąc z Daty wystawienia był zgodny z miesiącem księgowym. Oczywiście użytkownik może tak wybrany dzień wpisu do Księgi zmienić na inny.

Zdecydowanie wskazane jest stosowanie tej opcji.

Dzień wpisu będzie wypełniany automatycznie wtedy gdy wystąpi zgodność roku systemowego, miesiąca księgowego i daty wystawienia.

Uwaga! Opcja ta nie występuje gdy zaznaczyliśmy w Parametrach Firmy, że stosuje ona ryczałt ewidencjonowany.

Automatyczne wpisywanie dnia wpisu do księgi wybieramy w
Księgi – Księgowanie – Opcje – Opcje księgowania.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.