Wystawiając fakturę RR należy wprowadzić dodatkowe dane dotyczące rolnika ryczałtowego oraz oświadczenie.

Te informacje zapisujemy do słowników: odpowiednio w miejscu dopisek i komentarz.

W dopisku wprowadzamy dodatkowe dane tj. dane z dowodu osobistego, numer konta bankowego, NIP, natomiast w komentarzu wprowadzamy oświadczenie rolnika ryczałtowego.

Dopiski i komentarze albo wprowadzamy bezpośrednio na fakturze w
Księgi – Fakturowanie i zapisując je w Słownikach albo wpisując do Słowników w System – Słowniki.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.