Możemy w programie wprowadzić informacje dotyczące roku ubiegłego.

Takie informacje to np.: stan sald na niektórych Kontach, niektóre zobowiązania lub należności kontrahentów. Możemy takie księgowania wykonać dla miesiąca 0.

Jest on traktowany jako bilans otwarcia.

Księgowanie obrotów początkowych odbywa się w Księgi – Księgowanie.

Dla zachowania ciągłości stanu kasy, konta bankowego, itp. możemy wprowadzić kwotę, jaka była na Koncie zapłatowym na początku roku lub w innym miesiącu, od którego rozpoczynamy kontrolę zapłat w naszym systemie.

Kwoty dodatnie pojawią się w rubryce Wpłata, debet należy wprowadzić ze znakiem minus, wówczas pojawi się w rubryce Wypłata.

Bilans otwarcia Kont zapłatowych (kasa, bank, itp.) wprowadzamy w
Kartoteki - Obroty kont - Konta zapłatowe - Opcje - Bilans otwarcia konta zapłatowego.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.