Punkt Księgowanie możemy traktować jako brudnopis – wpisane tu dokumenty nie są jeszcze uwzględniane w zestawieniach.Aby tak się stało muszą znaleźć się w Dzienniku zapisów, który możemy traktować, jak segregator, w którym wpięte są wszystkie dokumenty księgowe firmy. Należy wykonać Zapis próbny lub Księgowanie – wówczas zapisy znikną z punktu Księgowanie, a pojawią się w Dzienniku zapisów i w konsekwencji we wszystkich zestawieniach.

Zapis próbny tym różni się od Księgowania, że dokumenty próbnie zapisane w Dzienniku zapisów możemy wycofać do brudnopisu np. celem uzupełnienia lub poprawek. Trwały zapis daje operacja Księgowanie, choć i w dzienniku zapisów mamy możliwość korygowania błędów, czy pomyłek, ale tylko przy aktywnym kluczu serwisowym.

Działanie użytkownika sprowadza się do prawidłowego wprowadzenia dokumentu, natomiast wszelkie skomplikowane zestawienia, rejestry i ewidencje są już automatycznie tworzone przez program.

Dokumenty wprowadzamy w
Księgi – Księgowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.