Faktury zakupu od Małych Podatników są traktowane w ujęciu VATu w odmienny sposób niż od pozostałych kontrahentów.

Faktury zakupu oznaczone: MP możemy uwzględnić w rozliczeniu podatku VAT w kwocie całkowitej dopiero w tym miesiącu, w którym zostały zapłacone.

Jeżeli nastąpiła częściowa zapłata, ujmowane są z dniem zapłaty tej części i kwocie faktycznej wpłaty.

Jeśli jednak od daty sprzedaży minęło 90 dni wówczas także nie zapłacone zakupy od MP możemy ująć do rozliczenia VAT.

Faktury zakupu od Małych Podatników księgujemy w
Księgi – Księgowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.