W programie możemy wystawiać faktury.Aby wystawić, wydrukować i zaksięgować fakturę należy: wybrać kontrahenta, wybrać konto księgowe, wpisać asortyment lub pobrać z cennika.

Uwaga! Aby faktura była możliwa do wydrukowania nie możemy mieć zerowej wartości lub ilości.

Radzimy zwrócić uwagę na opcje dostępne pod klawiszem [Wydruk]. Możemy tu zaznaczyć by było prowadzone archiwum faktur, czy po wydruku ma być zerowana zawartość faktury oraz ile kopii faktury ma być wydrukowane.

Każdą fakturę możemy także utworzyć w formacie PDF - klikając Podgląd wydruku, gdzie dostępne są klawisze tworzące tenże format i wysłać do kontrahenta fakturę e-mailem.

Faktury wystawiamy w Księgi – Fakturowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.