Można usunąć dane z programu za pomocą zerowania.

Zerowanie stosowane jest, najczęściej, przy zmianie roku. Wówczas wykonujemy kopię systemu, aby pozostawić w niezmienionym stanie dane roku ubiegłego, a kopię przeznaczyć, po wyzerowaniu, do pracy w roku kolejnym.

Także po próbnym okresie poznawania programu, możemy go oczyścić z ćwiczebnych zapisów nie kłopocząc się czy "posprzątaliśmy" we wszystkich zakamarkach systemu.

Przed Zerowaniem wskazane jest wykonanie kopii danych na dyskietki lub rezerwowej kopii na dysku. Zerowanie jest poprzedzone żądaniem potwierdzenia ze strony użytkownika wykonania tej czynności, z końcowym żądaniem wpisania słowa ZERUJ do wyświetlonego pola.

Zerowanie odbywa się wyłącznie na danych aktualnie otwartej Firmy.

Zerowanie znajduje się w
System – Zerowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.