Rozliczając przejazdy kilometrówką nie zawsze do KPiR ujmowany jest przypis w wysokości mniejszego wydatku.

To co pozostaje z tej różnicy zaliczamy w koszty w danym miesiącu.

Jeżeli wówczas wydatek mieści się w pozostałym limicie, jako przypis wystąpi ten wydatek.

Przejazdy rozliczamy za pomocą kilometrówki w
Kartoteki – Przejazdy.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.