Aby dokument był ujęty do Księgi muszą być spełnione 3 warunki.

Dokument musi być zaksięgowany na konkretny miesiąc, czyli inny niż miesiąc 00 (bilans otwarcia).

W dokumencie musi być podany Dzień wpisu do Księgi.

Dokument musi być zaksięgowany z Kontem, które w Planie Kont ma określone z jaką kolumną Księgi jest skojarzony.

Dokumenty księgujemy w
Księgi – Księgowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.