W zależności od potrzeb, użytkownik może korzystać ze wszystkich lub tylko z części oferowanych możliwości programu.

Modułowa konstrukcja umożliwia wybór zakresu stosowania i stopniowe wprowadzanie do użytku nowych elementów lub tylko częściowe wykorzystanie systemu.

Stosując program w podstawowym zakresie ograniczamy się do wprowadzania danych dla potrzeb Księgi podatkowej (lub Ewidencji przychodów w przypadku ryczałtowców) oraz Rejestrów VAT.

Korzystamy z punktów dotyczących sporządzania deklaracji i prowadzenia wybranych ewidencji.

Niekiedy używamy funkcji pomocniczych z części Biuro: przelewy, dowody wewnętrzne.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.