Deklarację VAT można tworzyć na dwa sposoby – automatycznie lub ręcznie.

Dane o dostawach (sprzedaży) i nabyciach (zakupach) możemy pobierać do deklaracji VAT-7/7K automatycznie ze zgromadzonych w systemie danych za pomocą klawisza Aktualizacja.

Kwoty dotyczące zakupu kas rejestrujących oraz kwotę do zwrotu na rachunek bankowy wpisujemy bezpośrednio do odpowiednich pozycji deklaracji dla właściwego miesiąca.

Możemy także całą deklarację wypełnić ręcznie wpisując we właściwe pola odpowiednie kwoty.

Deklaracje VAT znajdują się w
Księgi – Deklaracje VAT.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.