Jeżeli chcąc wydrukować rejestr VAT, funkcja "drukuj" jest nieaktywna, należy …

W okienku wydruku rejestrów VAT jest między innymi możliwość wyboru jakie stawki mają być drukowane. Aby wydruk był możliwy należy wskazać przynajmniej jedną kolumnę stawki.

Rejestr VAT drukujemy w
Księgi – Rejestry VAT.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.