Program posiada system podpowiedzi w postaci opcji „Stosuj pomoc kontekstową” (dymki).

Gdy jest zaznaczona, czyli "otoczona" ramką, powoduje to, że gdy na chwilę zatrzymamy kursor myszki na interesującym nas fragmencie ekranu (przycisk, pole edycyjne, nagłówek kolumny) pojawi się tekst z objaśnieniem.

Gdy jest zaznaczona, czyli "otoczona" ramką, powoduje to, że gdy na chwilę zatrzymamy kursor myszki na interesującym nas fragmencie ekranu (przycisk, pole edycyjne, nagłówek kolumny) pojawi się tekst z objaśnieniem.

Gdy jest zaznaczona, czyli "otoczona" ramką, powoduje to, że gdy na chwilę zatrzymamy kursor myszki na interesującym nas fragmencie ekranu (przycisk, pole edycyjne, nagłówek kolumny) pojawi się tekst z objaśnieniem.

Znakomicie przyspiesza to poznawanie programu, jednak nie zastępuje całkowicie podręcznika, gdzie wszystkie zagadnienia omówiono szerzej.

Gdy znamy już program i przeszkadzają nam pojawiające się podpowiedzi możemy je wyłączyć odznaczając omawianą funkcję.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.