Program posiada funkcję sprawdzania poprawności numerów NIP

Sygnalizuje, gdy są one niewłaściwie wprowadzone. Sprawdza jednak jedynie polskie numery NIP. W przypadku gdy mamy zagranicznego kontrahenta musimy sami sprawdzić poprawność NIP a komunikat programu zlekceważyć.

Funkcja poprawności numerów NIP jest dostępna m.in. w:
Księgi - Księgowanie, Kartoteki - Kontrahenci, Firma

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.