W programie możemy wprowadzić wyposażenie firmy.

Program umożliwia rejestrację poszczególnych elementów wyposażenia i wydruk ewidencji.

Zaewidencjonowane wyposażenie możemy dzielić na grupy (pole Typ) np. ze względu na miejsce używania, przeznaczenie, itp.

Wyposażenie wpisujemy w
Kartoteki – Wyposażenie i klikając klawisz [Dopisz].

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.