W programie istnieje możliwość tworzenia druków w formacie PDF.

Tworzenie plików w formacie PDF przebiega wszędzie tak samo. Należy kliknąć Drukuj - Podgląd wydruku i pojawi się okno podglądu.

Na górnym pasku widoczne są kolejno klawisze ustawień formatu podglądu, drukowania, przewijania stron podglądu, dwa związane z formatem PDF z ikonką strony oraz ostatni Zamknij do wyjścia z podglądu.

Pierwszy klawisz PDF tworzy druki w formacie PDF. Utworzone pliki umieszczane są w katalogu PDF tworzonym przy aplikacji.

Drugi klawisz PDF - PDF – Opcje Służy do obrabiania utworzonych plików w formacie PDF. Po kliknięciu na ten klawisz pojawia się okno Eksport do formatu PDF - Opcje. Istnieje tu sposobność wyboru opcji tworzenia pliku w formacie PDF.

Funkcja PDF dostępna jest w Podglądzie wydruku dla wszystkich wydruków, zarówno dla faktur, list, zestawień, ewidencji, jak i np. dla listy kontrahentów.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.