Czasami w programie mamy do czynienia z długimi polami tekstowymi.

W razie potrzeby program będzie przy wydruku automatycznie przenosił wyrazy do nowej linii układając tekst w kilku wierszach.

Jeżeli jednak chcemy sami określić koniec linii używamy klawiszy [Ctrl] + [Enter].

Po zakończonej edycji możemy w tak przygotowanym tekście zauważyć znaczniki [/]. Informują one, że w tym miejscu nastąpi złamanie linii.

Jeżeli tekst jest długi, a pole na wydruku małe, to oprócz łamania linii w miejscu wskazanym przez użytkownika program dodatkowo będzie przenosił końcowe wyrazy do nowej linii.

Długie pola tekstowe występują w kilku punktach programu np.:
nazwa towaru lub usługi w fakturowaniu, komentarz do faktury lub wydruku, opis dowodu wewnętrznego.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.