Aby do formularza na zaliczkę podatku dochodowego zostały pobrane z systemu aktualne dane należy go zaktualizować za określony okres.

Pobrane będą wówczas źródła obrotów (przychody i koszty) oraz źródła odliczeń (składki społeczne i zdrowotne).

Ważne jest więc prawidłowe wskazanie tychże źródeł. Jest to operacja jednorazowa – przy kolejnej aktualizacji program już będzie te źródła pamiętał.

Zwracamy uwagę, że poszczególne pozycje w tych źródłach odpowiadają poszczególnym częściom formularza.

Aktualizację formularza na zaliczkę podatku dochodowego wraz z określeniem źródeł obrotów i odliczeń znajdziemy w
Księgi – Podatek – Aktualizacja.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.