Mając wprowadzone dokumenty dotyczące nabycia (zakupu) i dostawy (sprzedaży) możemy prowadzić kontrolę zapłat.

Moduł rozrachunkowy umożliwia pełną kontrolę nad rozliczaniem zobowiązań i należności.

Wystarczy wprowadzać dokumenty kasowe i bankowe, a następnie żądać odpowiednich zestawień.

Program dokonuje rozliczania dokumentów (także zapłat częściowych) i kontroluje terminowość.

Pamiętajmy, że zagadnienie to jest szczególnie ważne dla podmiotów rozliczających podatek VAT metodą kasową i otrzymujących faktury zakupowe od Małych Podatników . Dokumenty takie ujmowane są bowiem w rejestrze VAT w momencie jego rozliczenia , a jeżeli nie zostały rozliczone po 90 dniach.

Aby program prowadził kontrolę zapłat należy zaznaczyć tę opcję w
Księgi – Księgowanie – Opcje – Opcje księgowania. Do rozliczania dokumentów służy przycisk Rozlicz (Dziennik Zapisów lub Kartoteka Obrotów Kontrahenta ), na odpowiednie konto zapłatowe.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.