Możemy współpracować z programem Płatnik.

Zostanie wówczas przygotowany plik o wymaganym formacie i złożony w tym samym folderze, w którym znajdują się pozostałe dane.

Plik nosi nazwę zusXX.xml, gdzie XX jest numerem miesiąca.

Na tym działanie naszego programu się kończy, a dalsze czynności wykonujemy w programie Płatnik. Tam należy zaimportować powstały tu plik.

Plik do Płatnika tworzymy za pomocą opcji
Wydruk - Do programu Płatnik.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.