Aby wprowadzić dokument księgowy niezbędne jest wypełnienie pola Kontrahent.

Na liście kontrahentów nie musimy umieszczać tylko rzeczywistych podmiotów gospodarczych. W niektórych sytuacjach dla danego dokumentu, nie istnieje kontrahent w takim sensie jak przy nabyciu (zakupie), czy dostawie (sprzedaży).

Ponieważ wypełnienie tego pola jest wymagane przy księgowaniu dokumentu, wskazane jest założenie na liście kontrahentów "pustego" kontrahenta, któremu w nazwie roboczej wpisujemy np. kropkę albo opis danej operacji czyli np. wynagrodzenie przy księgowaniu płac, amortyzacja przy księgowaniu amortyzacji środków trwałych, itp.

Kontrahentów dopisujemy w
Kartoteki – Kontrahenci - Dopisz.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.