W wersji podstawowej programu mamy możliwość utworzenia 2 dodatkowych folderów i pracy w 3 firmach.Aby je utworzyć należy wejść w Firma – Dopisz i dopisać dodatkowe firmy.

Dodatkowe firmy można tworzyć na potrzeby rozliczania wspólników z zaliczki na podatek dochodowy.

Przy kolejnych wejściach do programu wchodzimy do firmy ostatnio używanej.

Firmę wybieramy klikając klawisz Firma i wybierając żądaną firmę.