Przy wydrukach istnieje możliwość ustawienia marginesów.

Marginesy górny i lewy można ustawiać w milimetrach. Można wpisywać liczby dodatnie dla zwiększenia marginesu i liczby ujemne w celu zmniejszenia marginesu.

Pamiętajmy jednak, że każda drukarka ma swoje tzw. pole zadruku. To znaczy, że nie może drukować bliżej krawędzi kartki niż wynika to z jej możliwości.

Zwłaszcza drukarki atramentowe mają duże "martwe pole" dołu strony (10 - 14 mm). Jest to uwzględnione w programie, jednak należy wypróbować czy przy zmianie marginesów wydruk prawidłowo mieści się na stronie i nie są np. obcinane kolumny z prawej strony, gdy daliśmy zbyt duży margines z lewej strony "na wpięcie".

Marginesy dla typowych zestawień w formie listy są wspólne tzn., że gdy zmienimy margines przy wydruku z Dziennika zapisów to będzie też zmieniony dla wydruku np. dla listy kontrahentów.

Ustawić marginesy można m.in. w
Księgi – Fakturowanie, Księgi – Deklaracje VAT.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.