Z zestawu dokumentów można wybrać tylko pożądane.

Do wybrania spośród całości danych tylko tych, które spełniają podane przez użytkownika warunki służy filtrowanie. Dzięki temu użytkownik może wykonać zestawienia i analizy według aktualnych potrzeb.

Operacja filtrowania występuje w większości modułów, a możliwe do postawienia warunki zależą od kontekstu. Jednakże zawsze mamy do czynienia ze standardowym formularzem, w którym określamy nasze żądania do systemu.

Warunki wypisane są w kolejnych wierszach. Z lewej strony znajduje się pole do zaznaczenia, czy dany warunek należy brać pod uwagę, a następnie opis tego warunku.

Dalej na prawo określamy żądaną relację (równy, mniejszy, zawiera, itp.)

Na końcu znajduje się pole, w którym określamy wartość stawianego warunku. Np. chcemy wybrać dokumenty wystawione od 14 do 31 marca. Zaznaczamy pole wyboru przy warunku dzień wystawienia, jako relację wybieramy z listy pomiędzy, a jako wartość warunku wpisujemy daty początku i końca interesującego nas okresu.

Filtrowanie dostępne jest m.in. w
Księgi – Dziennik zapisów, Kartoteki – Kontrahenci.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.