Nad tabelą mogą być wymienione szczegółowe informacje dotyczące pozycji, na której aktualnie znajduje się kursor w tabeli.

Miejsce ponad tabelą z informacjami dotyczącymi danej pozycji to tzw. panel szczegółów.

Gdy chcemy widzieć więcej pozycji tabeli, możemy ukryć panel szczegółów – należy kliknąć klawisze [Ctrl] + [PgUp] lub na ikonę strzałki w pierwszej kolumnie tabeli.

Ponowne wywołanie panelu szczegółów – klawisze [Ctrl] + [PgUp] lub ponowne kliknięcie na ikonę strzałki.

Panel szczegółów znajduje się m.in. w
Księgi – Księgowanie, Kartoteki – Plan Kont.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.