Przed utratą danych z powodu awarii komputera czy braku prądu ochroni nas tworzenie kopii zapasowych.

Kopie rezerwowe składają się zasadniczo z dwóch części: archiwizacji danych i odtwarzania danych.

W przypadku archiwizacji i odtwarzania należy pracować przy zamkniętej Firmie.

Archiwowanie, inaczej nazywane sporządzaniem kopii bezpieczeństwa, należy wykonywać często i dobrym nawykiem powinno być wykonywanie kopii na zakończenie dnia pracy, szczególnie w wypadku dużej awaryjności sprzętu, systemu operacyjnego lub zasilania.

Dane archiwowane są z ponad 20-krotną kompresją i nie zajmuje to wiele czasu ani miejsca na dyskietce, płycie czy dysku.

Jeżeli więc użytkownik chce mieć pewność, że dane będące wielomiesięczną rejestracją działalności jego przedsiębiorstwa lub klientów biura rachunkowego nie zostaną utracone, powinien korzystać z oferowanej niezawodnej metody tworzenia kopii bezpieczeństwa na dyskietkach, płytach lub dysku twardym.

Kopie rezerwowe znajdują się w
System – Kopie rezerwowe.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.