Można wystawiać dwa rodzaje faktur z numeracją np. 52/R i 52/Z.

W tym celu musimy mieć stworzone konta sprzedażowe z przypisanymi symbolami – np. Sprzedaż Radom (symbol R), Sprzedaż Zabrze (symbol Z).

Dodatkowo należy w opcjach fakturowania zaznaczyć opcję “Numer dokumentu zależny od konta”.

Aby zmienić numer faktury należy zmienić konto do zaksięgowania tej faktury, do którego jest przypisany żądany symbol.

Symbol przypisujemy do konta w
Kartoteki – Plan Kont – Popraw – Symbol na fakturze. Opcję “Numer dokumentu zależny od konta” zaznaczamy w Księgi – Fakturowanie – Opcje – Opcje fakturowania.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.