W programie można ustalić proporcję udziału sprzedaży opodatkowanej w stosunku do całkowitej.

Wpisana tu wartość stosowana jest wyłącznie dla dokumentów zaksięgowanych jako nabycie (zakup) związane z dostawa (sprzedażą) opodatkowaną oraz zwolnioną (przy księgowaniu zaznaczono typ VAT 2 lub 5).

Jeżeli podano tu, że udział obrotu opodatkowanego w obrocie całkowitym za rok ubiegły wyniósł np. 80% wówczas podatek VAT od nabyć związanych wyłącznie z dostawa opodatkowana będzie ujmowany w deklaracji VAT w całości, ale podatek VAT od nabyć związanych z dostawa opodatkowana oraz zwolniona będzie ujmowany w deklaracji VAT tylko w części wynoszącej 80% kwoty wynikającej z faktur.

Jeżeli zaznaczono opcje: Stosować powyższa proporcje także do kwoty Netto tych nabyć wówczas powyżej opisana zasada stosowana jest także do kwoty netto wykazywanej w deklaracji. Wprowadzenie tej opcji podyktowane jest możliwa niejednoznacznością interpretacji przepisów. Domyślnie jest ona zaznaczona.

Udział sprzedaży opodatkowanej w stosunku do całkowitej ustalamy w
Deklaracje Vat - Vat 7 - OPCJE - Udział obrotu opodatkowanego.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.