Można wystawić fakturę VAT Marża.

Aby wystawić fakturę VAT Marża należy w Planie Kont stworzyć konto marżowe skonfigurowane następująco:

- nazwa konta: Sprzedaż Marża

- kolumna Księgi: 7

- uwzględniać kwotę netto: tak

- domyślny typ VAT: 0 - dostawa

- powiązania z innymi Ewidencjami: M-marża

- ujmować w VAT 7 jako d/n na ter. kraj.

- przychód

Przy wystawianiu faktury należy wybrać to konto a faktura przyjmie postać faktury MARŻA.

Konto Marża tworzymy w
Kartoteki – Plan kont.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.