Istnieje możliwość ustalenia numeracji w Księdze Podatkowej.

Użytkownik może określić Styl numeracji tak, aby pozycje w Księdze miały:

Numerację ciągłą od początku roku - Aby program mógł prowadzić numerację ciągłą należy przed wydrukiem uzupełnić tabelkę Numery początkowe.

W tabelce tej wpisujemy dla każdego miesiąca numer, jaki ma mieć jego pierwsza pozycja. Np. gdy w marcu ostatni dokument ma numer pozycji 249, to numer początkowy kwietnia wpisujemy 250.

Numer początkowy w miesiącu należy wpisać każdorazowo przed pierwszym wydrukiem Księgi, lub po dokonywaniu poprawek mających wpływ na ilość dokumentów w zestawieniu.

Każdy miesiąc od numeru 1 - Numeracja w każdym miesiącu będzie zaczynała się od numeru 1.

Ustalenia numeracji Księgi możemy dokonać w
Księgi – Księga Podatkowa - Opcje - Styl numeracji.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.