Opcje deklaracji VAT umożliwiają automatyczne wyliczanie kwoty do zwrotu na rachunek bankowy.

Jeżeli w danym miesiącu wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym to jest ona domyślnie wstawiana do pozycji: Kwota do przeniesienia na następny miesiąc. Jednak jeżeli użytkownik chce, aby zwrócono mu całość lub część tej kwoty wpisuje żądaną wartość w pozycji: Kwota do zwrotu na rachunek bankowy.

Przy aktualizacji deklaracji w następnym miesiącu kwota jaka pozostała w poprzednim miesiącu w pozycji: Kwota do przeniesienia na następny miesiąc będzie ujęta w części D1: Kwoty nadwyżki z poprzedniej deklaracji. Możemy też automatycznie uzyskać tę kwotę.

W zależności od aktualnie obowiazujących przepisów można ustawić też opcje dodatkową wiążącą kwotę zwrotu z zapłatami za "zakupy pozostałe".

Można też (VAT-7/7K - Opcje - Wylicz kwote zwrotu) zażądać przeliczenia deklaracji z ustaleniem kwoty zwrotu. Ma to zastosowanie przy ręcznym wypełnianiu deklaracji lub przy testach i symulacjach.

Opcje te znajdziemy w
VAT-7/7K - Aktualizacja.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.