Pokazujące się w programie błędy nie zawsze muszą wzbudzać niepokój użytkownika.

Jeżeli już wystąpią jakieś sygnały o znalezionych błędach to z reguły są to nie uaktualnione salda kartotek i kontrahentów powstałe przy niespodziewanym przerwaniu pracy systemu. Zapisy te są odświeżane za pomocą testów kontrolnych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o poprawność działania systemu, bądź też pojawiających się komunikatów, zalecamy wykonanie testów, które pozwolą zdiagnozować stan systemu. Są one w stanie naprawić większość błędów w systemie.

Testy mają zdolność naprawiania uszkodzeń bazy danych i wraz z reindeksacją mogą być więc traktowane, jako element naprawczy systemu.

Działanie każdego testu możemy przerwać, wówczas program przechodzi do wykonywania kolejnego testu.

Po zakończeniu wszystkich testów lub ich przerwaniu możemy obejrzeć raport z przebiegu testowania.

Testy sprawdzające poprawność systemu dostępne są w
System – Testy kontrolne – Test danych firmy.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.