W programie można wystawić notę księgową bądź dowód wewnętrzny.

Noty księgowe należą do dokumentów księgowych własnych zewnętrznych sporządzanych w celu skorygowania operacji gospodarczej, wynikającej z dokumentu obcego lub własnego oprócz faktur VAT (np. nota uznaniowa lub obciążeniowa).

Dowody wewnętrzne należą do dokumentów księgowych własnych wewnętrznych wystawianych przez podatnika w celu zaewidencjonowania operacji gospodarczej nieudokumentowanej innym dowodem, a mogącej zostać udokumentowaną dowodem wewnętrznym.

Dowody wewnętrzne możemy drukować w różnych częściach programu. Tam, gdzie znajdują się funkcje automatycznego księgowania (np. Przejazdy - Rozlicz, Środki trwałe - Sumy - Księguj) możemy bezpośrednio je sporządzać i księgować.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.