Dane licencyjne zmienia producent programu.

W przypadku zmiany adresu lub nazwy firmy posiadacza programu należy zmiany te zgłosić do producenta, który je wprowadzi i przyśle je w pliku licencyjnym.

Plik ten należy nagrać na dyskietkę lub dysk i wskazać jego położenie klikając na klawisz Wskaż.

Program pobierze nowe dane i je wprowadzi do systemu po kliknięciu na Aktualizuj dane licencyjne.

Plik z danymi licencyjnymi wskazujemy w
System – Opcje – Dane licencyjne.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.