Dokumenty księgowane w programie można rozliczać częściowo.

Przy zapisach próbnych do rozliczenia służy tylko jedna linijka.

Przy zaksięgowanych dokumentach natomiast mamy już możliwość ich rozliczania w trzech dostępnych linijkach z możliwością dopisywania kolejnych pozycji.

Dokumenty rozliczamy w
Księgi – Księgowanie – Dopisz – Rozlicz lub w Księgi – Dziennik zapisów – Rozlicz.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.