Program może sygnalizować niezgodność daty wystawienia datą sprzedaży przy określonej ilości dni dopuszczalnej rozbieżności.

W przypadku gdy między datą wystawienia a datą sprzedaży jest więcej niż ilość dni określona w Opcjach fakturowania program zasygnalizuje tę rozbieżność. Gdy różnica ta będzie mniejsza nie pojawi się komunikat.

Należy zaznaczyć, że pomimo komunikatu użytkownik ma możliwość zapisu dat takich jak oczekuje.

Opcję tę zaznaczamy w
Księgi – Fakturowanie – Opcje – Opcje fakturowania.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.