Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy program może nie uwzględniać ulgi podatkowej.

Zdjęcie zaznaczenia w Opcjach - uwzględniaj ulgę podatkową - oznacza, że kwota wolna od podatku nie będzie uwzględniana w obliczeniach tej deklaracji.

Ustawienia tej opcji w danej Firmie nie ma wpływu na obliczenia deklaracji PIT-5 w innych Firmach.

Wyboru czy ma być uwzględniana ulga podatkowa czy też nie dokonujemy w
Księgi – Podatek - Opcje – Sposób liczenia podatku w tej Firmie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.