Istnieje możliwość wystawienia faktury w walucie obcej.

Faktury w walucie obcej można wystawić na dwa sposoby. Można je wystawiać od razu w obcej walucie lub wystawioną fakturę w złotych przeliczyć na obcą walutę.

Walutę obcą wpisujemy w Opcje – Ceny i waluty i wybieramy w Opcje – Rodzaj ceny.

Aby na takiej fakturze wartość podatku VAT była w kwocie zerowej należy zaznaczyć w Opcjach „Dla faktur walutowych stosować VAT 0%”.

Faktury w walutach obcych, tak jak i zwykłe, wystawiamy w
Księgi – Fakturowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.