Pracując w programie możemy posługiwać się prawym przyciskiem myszki.

Zwróćmy uwagę na korzystanie z tej możliwości.

Często znajdziemy tu szybki dostęp do opcji oraz inne przydatne funkcje, w zależności, w którym miejscu ekranu i momencie pracy użyjemy tego przycisku.

Prawy klawisz myszki możemy używać w każdym module programu, np. w
Księgi – Księgowanie, Księgi – Księga Podatkowa.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.