Na formularzach edycyjnych, gdzie dopisujemy i poprawiamy pozycje znajdują się przyciski Poprzedni i Następny.

Posiadają one skróty klawiszowe [Alt] + [<] i [Alt] + [>], nie ma potrzeby stosowania klawisza [Shift].

Ich użycie powoduje bądź dopisane kolejnej pozycji bądź przejście do edycji poprzedniej / następnej pozycji z listy.

Ułatwia i przyspiesza to pracę, unikamy też ciągłego zamykania i otwierania formularza edycyjnego, co może być męczące dla oczu.

Przyciski te znajdziemy m.in. w
Księgi – Księgowanie, Biuro – Przelewy, przekazy

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.