Przy wyborze kontrahenta mamy zawsze do czynienia z polem edycyjnym w postaci listy wyboru.

Lista zawiera w porządku alfabetycznym nazwy skrócone, czyli to, co wpisaliśmy jako najistotniejszą część nazwy uzupełniając o siedzibę. Z prawej strony tego pola znajduje się ikona strzałki. Gdy klikniemy w nią lub użyjemy skrótu [ALT] + [A] lista rozwinie się.

Wyboru kontrahenta możemy dokonać na dwa sposoby. Możemy po prostu rozwinąć alfabetycznie ułożoną listę i samodzielnie go odnaleźć.

Po znalezieniu szukanej pozycji klikamy na niej lub wciskamy klawisz [Enter].

Ten sposób jest jednak mało efektywny przy dużej ilości pozycji.

Należy wtedy podać dowolny fragment nazwy poszukiwanego kontrahenta, a program odnajdzie go bez względu na to, czy wpiszemy fragment początkowy, końcowy lub ze środka nazwy roboczej. Wielkość liter małe / duże nie ma znaczenia. Dokładniej mówiąc program wybierze grupę pozycji, która zawiera podany fragment. Im dłuższy (dokładniejszy) fragment nazwy wpiszemy, tym mniejsza będzie wybrana grupa. A wśród zaledwie kilku wyświetlonych w ten sposób pozycji bez trudu wskażemy poszukiwaną.

Jeżeli w danych kontrahentów wpisujemy też NIP, możemy też wyszukiwać kontrahentów po tym numerze. Wówczas musimy rozpocząć wpisywanie od cyfry, która jest początkiem poszukiwanego numeru. Nie wpisujemy kresek oddzielających!

Kontrahenta musimy wybrać np. księgując dokumenty w
Księgi – Księgowanie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.