Przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy można dwojako wprowadzić składki zdrowotne.

Gdy składki obliczane są w module płacowym programu i wskazane są źródła odliczeń program pobiera je z płac. Nie bierze pod uwagę wpisanych do tabeli. W takim przypadku tabela ta służy najczęściej do wpisania jedynie składek zdrowotnych za rok poprzedni.
Aby kwoty ubezpieczeń społ. i zdr. były uwzględniane w formularzu Podatek, należy wcześniej wpisać właściciela z Typem X, następnie wpisać Składniki wynagrodzenia:
* kod 50 - w kwocie podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego - zaznaczyć Z
* kod 50 - w kwocie wpisać podstawę do ubezpieczenia społecznego – zaznaczyć E i C.
Dla kolejnych miesięcy o ile podstawa nie zmienia się można dla przyspieszenia pracy przekopiować płace do następnego miesiąca (Opcje - Kopiuj płace). Następnie przechodzimy do zakładki Podatek, w Źródłach Odliczeń wybieramy firmę i osobę właściciela (przycisk Aktualizacja) i wykonujemy aktualizację wciskając Wykonaj.
W momencie, gdy składki nie są obliczane w płacach nie należy zaznaczać nic w źródłach odliczeń (musi być zaznaczone - brak), a wpisujemy składki zdrowotne wprost do tabeli. Wtedy będą one pobierane do deklaracji.

Tabelę do wpisania ręcznego wartości składek znajdujemy w
Ksiegi – Podatek klikając w odpowiednie pola do wpisania składek

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.