Wiele ciekawych i potrzebnych funkcji ukrytych jest pod klawiszem Opcje znajdującym się niemal w każdym module programu.

Zawartość klawisza Opcje jest kontekstowa i odmienna w każdym module.

Znajdziemy pod nim wiele użytecznych operacji, które są rzadziej wykonywane oraz możliwość dostosowywania działania danego modułu do własnych wymagań.

Poza tym, ze względu na wielość interpretacji niektórych przepisów, w niektórych modułach programu możemy dzięki opcjom ustawić takie działanie programu, które będzie zgodne z aktualną praktyką.

Klawisz Opcje możemy znaleźć m.in. w
Księgi – Księgowanie, Kartoteki – Plan Kont, Biuro – Przelewy, przekazy.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.