W Księdze Podatkowej można mieć ciągłą numerację od początku roku.

Aby to uzyskać należy w Opcjach zaznaczyć - Numeracja ciągła od początku roku. Należy dodatkowo skorzystać z innej opcji - Numery początkowe. Tam dla każdego kolejnego miesiąca należy podać numer od jakiego ma zaczynać się numeracja Księgi w danym miesiącu.

Wybór stylu numeracji dostępny jest w
Księgi – Księga Podatkowa – Opcje.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.