Podsumowaniem działalności za zeszły miesiąc jest wydruk Księgi podatkowej.

Po wydrukowaniu odpowiada ona wszelkim normom odnośnie tego, jak forma drukowana Księgi powinna wyglądać. Można jeszcze dodatkowo wydrukować stronę tytułową, na której będzie napisana nazwa firmy i jej dane. Stworzy to łącznie pełen komplet z całą Księgą i stroną tytułową. Strona tytułowa Księgi dostępna jest w Opcjach.

Pamiętajmy, aby przed wydrukiem wybrać żądany miesiąc, za który sporządzamy wydruk.

Zestawienia zawarte w Księdze powstają automatycznie z wprowadzonych danych, które są zgromadzone w Dzienniku Zapisów.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.