Podczas drukowania można wybrać zakres wydruku.

Przy wydrukach, gdzie dla danej pozycji z tabeli drukowany jest specjalny formularz np. pisma, koperty, przelewy, itp. możemy wskazać, czy chcemy drukować tylko dla jednej pozycji z listy, czy dla.

Przy zaznaczeniu:

  • Bieżąca pozycja - Pod uwagę brana jest pozycja z tabeli, na której znajduje się kursor.
  • Wszystkie pozycje - Oznacza wszystkie pozycje aktualnie obecne na liście, (dostępne na ekranie). Znaczy to, że jeśli mamy założony filtr, to jako "wszystkie" traktowane są tylko te, które zostały wybrane podczas filtrowania.
  • Zaznaczone pozycje - Możemy wydrukować w prostszych modułach programu, gdzie nie mamy filtrowania, ale w pierwszej kolumnie tabeli możemy oznakować wybrane do wydruku pozycje.

Zakres wydruku dostępny jest m.in. w
Biuro – Przelewy, przekazy.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.