Fakturę można wystawić według wartości netto lub brutto.

Często nie jest możliwe aby podsumowanie w "pionie" (suma rubryk: netto, podatek, brutto) dawało w "poziomie" zgodność rachunkową względem poszczególnych stawek VAT.

Program zachowuje wymaganą przepisami zgodność arytmetyczną między całkowitą wartością faktury netto i brutto w poszczególnych stawkach z tym, że w zależności od ustawienia Opcji fakturowania: Opracowanie dokumentu wg netto / brutto we wzajemnych przeliczeniach priorytet raz ma całkowita wartość netto raz brutto.

Należy zaznaczyć, że problemy z ustalaniem cen i sumowaniem faktury nie są specyficzną własnością programu. Spotkalibyśmy się też z nimi pisząc fakturę ręcznie z wykorzystaniem kalkulatora.

Pewnym rozwiązaniem jest stosowanie dostaw (sprzedaży) (i cen) w ilościach będących wielokrotnością jednostki podstawowej np. 10 szt.

Zwracamy też uwagę, że podsumowanie faktury powinno zawierać informacje o sumach zbiorczych w poszczególnych stawkach VAT. Jest to robione przez program z tym, że wykazywane są tylko te stawki, które występowały w specyfikacji faktury.

Wyboru czy faktura ma być wystawiana od wartości netto czy brutto dokonujemy w
Księgi – Fakturowanie – Opcje – Opcje fakturowania

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.