Przy księgowaniu dokumentów należy określić miesiąc księgowy.

Jeżeli istnieją uzasadnione przepisami powody możemy przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy zmienić typowy sposób naliczania podatku, który uwzględnia istnienie tzw. kwoty wolnej od podatku.

Ustawienia tej opcji w danej Firmie nie ma wpływu na obliczenia deklaracji PIT-5 w innych Firmach.

Wyboru czy ma być uwzględniana ulga podatkowa czy też nie dokonujemy w
Księgi – Podatek - Opcje – Sposób liczenia podatku w tej Firmie.

Aby zobaczyć więcej komunikatów wejdź do Centrum Serwisowe – nowości.